PromptPay อีกหนึ่งทางเลือกของการโอนเงินที่ให้ความสะดวกพร้อมค่าบริการที่ถูกลงกว่าเดิม !!! ช่วงไม่กี่เดือนมานี้เราคงจะได้ยินคำว่า PromptPay (พร้อมเพย์) บ่อยมากขึ้น  อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์จากธนาคารต่าง ๆ เกี่ยวกับพร้อมเพย์กันทุกสาขา มีหลายคนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วโดยที่ก็ยังงง ๆ เหมือนกันว่าพร้อมเพย์คืออะไรและให้ประโยชน์อะไรบ้าง แต่ก็มีหลายคนเหมือนกันที่รอดูเชิงไว้ก่อนเพื่อให้แน่ใจว่า พร้อมเพย์คืออะไรกันแน่ จึงค่อยตัดสินใจลงทะเบียนตามคำเชิญชวน หากเราเดินไปตามห้างสรรพสินค้าแล้วลองสำรวจแต่ละธนาคาร จะเห็นป้ายอธิบายเกี่ยวกับพร้อมเพย์อยู่ด้านหน้า ซึ่งเราจะเห็นว่า มีหลายธนาคารทำการโปรโมทแถมมีโปรโมชั่นจูงใจ…