วันที่ 29 กันยายน อ.เกียรติรัตน์ จินดามณี เป็นตัวแทนสถาบันพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ได้รับเชิญเป็น วิทยากรสอน Digital Marketing ให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พนิชยการ ในหัวข้อ “เส้นทางผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายใต้การตลาดดิจิตอล” ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสนใจนำธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจตลาดดิจิตอล และนักศึกษา จากหลากหลายสถาบัน ที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี…