ผมรู้จักคุณบอย ร่วม 2 ปีแล้วครับ ครั้งแรกเราเจอกันที่งานสัมมนาที่เราไปเรียนด้วยกัน และคบหาสมาคมกันเรื่อยมา มีโอกาสได้ร่วมงานกันทำสัมมนาเกี่ยวกับการเริ่มต้นทำธุรกิจ ซึ่งเราทั้งสองก็นำประสบการณ์ ล้มเหลวมาแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ ได้ศึกษาพร้อมทั้งบอกแนวทางทำอย่างไรไม่ไห้พลาดกับการคิดเริ่มต้น