ความผิดพลาดในการบริหารธุรกิจแบบครอบครัวมีปัญหาหลักๆอยู่ไม่กี่อย่าง แต่ที่น่าแปลกคือเป็นปัญหาซ้ำๆ เดิมๆที่หลายครอบครัวเจอ การทำธุรกิจ SMEs  ส่วนใหญ่มักจะเป็นระบบครอบครัว เพราะเป็นธุรกิจที่เป็นองค์ความรู้ของคนในครอบครัวสืบทอดรุ่นสู่รุ่น แต่ถ้าหากการบริหารไม่ดี ไม่มืออาชีพพอก็อาจเกิดความผิดพลาดได้ ในบางธุรกิจอาจเริ่มต้นในรุ่นพ่อ รุ่งเรืองรุ่นลูก แต่มาเจ๊งรุ่นหลานได้ ถ้าอยากให้ธุรกิจมั่นคงยาวนานก็ต้องบริหารแบบมืออาชีพ ความผิดพลาดในการบริหารธุรกิจแบบครอบครัวมีปัญหาหลักๆอยู่ไม่กี่อย่าง แต่ที่น่าแปลกคือเป็นปัญหาซ้ำๆ เดิมๆที่หลายครอบครัวเจอ เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง 1.เจ้าของเป็นศูนย์กลาง เรียกได้ว่าทุกคนในบริษัทจะต้องฟังเจ้าของเพียงคนเดียว พนักงานที่ทำงานในระบบครอบครัวส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้แสดงความคิดเห็น…