เคยสวมหมวกลูกจ้างมาตลอดชีวิต วันหนึ่งเกิดคิดอยากเปลี่ยนมาเป็นเจ้าของกิจการ …