ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้รัฐต้องมีมาตรการล็อกดาวน์เพื่อจำ…