ในยุคที่ออนไลน์มีบทบาทในแทบทุกเรื่องและไม่เว้นแม้แต่การซื้อขายสินค้า ใครที่…