Content marketing สำหรับหลายคนที่อยู่ในแวดวงการตลาดออนไลน์คงรู้จักเป็นอย่างดี แต่ก็มีไม่น้อยที่ทำธุรกิจออนไลน์ที่ไม่รู้และไม่เคยสนใจในเรื่องของ Content Marketing เปิดเพจเปิดเว็บมาก็ขายอย่างเดียว และก็เป็นเหมือนกันหมดคือ “ขายไม่ได้” ขายไม่ดีเหมือนคนอื่นเขา มีหลายเหตุปัจจัยที่ทำให้การขายออนไลน์สำหรับหลาย ๆ คนไม่สำเร็จเสียที !!! ทำไมตัวสินค้าก็เหมือนคนอื่น ทำไมราคาก็ถูกกว่าคนอื่น แต่ทำไม่ขายไม่ดีกว่าเขานะ ผมจะบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่เราขายกันไม่ได้เป็นเพราะเราไม่ได้มีการวางแผนทำเรื่องของ Content Marketing…