เรื่องสำคัญที่หลายคนกังวลครับ ในการที่จะก้าวออกมาทำกิจการตัวเอง ทำแล้วมันจะ…