การจะทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์ หรือ ออฟไลน์ก็ตาม สิ่งสำคัญคือการสื่อสารที่สามารถเขาไปตรงกลุ่มเป้าหมาย โดนใจลูกค้าให้ได้มากที่สุด การทำ Content หรือ เนื้อหาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากในการวางกลยุทธ์ด้านธุรกิจ เพื่อที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจของเราได้เป็นที่รู้จัก รับรู้ และ พัฒนาต่อมาเป็นยอดขาย ผู้ที่สนใจทำธุรกิจจึงต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจว่า Content ที่ดีเป็นอย่างไร หลักการในการสร้างเนื้อหาให้โดนใจต้องวางแผนอย่างไร ทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดในรูปแบบของการเน้นลงมือปฏิบัติจริง (Workshop) ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล​…