การเลือกทำเลให้เหมาะนั้นขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ ถ้าเป็นธุรกิจค้าปลีก ย่อมให้ความสำคัญกับทำเลที่มีผู้ซื้อหนาแน่น แต่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการโรงงาน ก็คำนึงถึงความสะดวกในการส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา แรงจูงใจจากภาครัฐ ความใกล้แหล่งวัตถุดิบและลูกค้า และองค์ประกอบอีกมากมายเป็นข้อควรพิจารณาตามมา แต่ในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเลือกทำเลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์กันก่อนดีกว่า การเลือกทำเลพิจารณาจากอะไรบ้าง พิจารณาได้จาก บางคนเจอทำเลที่ถูกใจ ใกล้บ้าน เลยมองหาแฟรนไชส์เพื่อมาเปิดธุรกิจ บางคนมีธุรกิจที่อยากเปิดอยู่แล้ว จึงมองหาทำเลที่เหมาะใจ แต่ไม่ว่าจะเริ่มจากจุดใดก่อนตาม สิ่งที่ต้องมองหาเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าทำเลนั้นดีหรือไม่ มีข้อพิจารณา ดังนี้…