สินค้าเมื่อถูกผลิตออกมาก็ย่อมถูกคาดหวังว่าจะต้องถูกขายออกไปได้และต้องสร้างกำไรงดงามให้สมกับที่เหนื่อยยากมาแรมเดือน แต่ในความเป็นจริงนั้นมีธุรกิจจำนวนไม่น้อยที่ถูกคาดหวังว่าเมื่อสินค้าเปิดตัวแล้วจะ “ปัง” แต่การณ์กลับไม่เป็นไปดังหวังเมื่อถึงเวลาเปิดตัวจริงแล้วสินค้ากลับ “แป้ก”สนิทจนเจ้าของถึงกับท้อไปเลยก็มี เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะปัจจัยเดียวก็คือ “เพราะเจ้าของสินค้าขายของไม่เป็น” ในครั้งนี้เรามีวิธีการเปิดตัวสินค้าบนโลกออนไลน์อย่างไรให้โดนใจทั้งผู้ซื้อ โดนใจทั้งผู้ขาย และที่สำคัญคือโดนใจทั้งยอดขายที่ได้มาฝากกันครับ   Sale Page ที่ดีจะช่วยสร้างยอดขายให้บรรลุเป้าดังวาดฝัน Sale Page บนโลกออนไลน์ก็คือพื้นที่ไว้วางขายสินค้าสำหรับการขายของออนไลน์ครับ เนื่องเพราะการขายของออนไลน์ลูกค้าของคุณไม่มีโอกาสได้เห็นหรือจับต้องสินค้าของคุณเลย ดังนั้น “Sale…