ในโลกสมัยใหม่นั้น มีวิธีการหาเงินแบบใหม่ๆมีมากมายหลายวิธี และยิ…