“Brand storytelling” มีความสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างที่คุณคาดไม่ถึงครับ เพราะมันมีส่วนช่วยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกร่วมไปกับแบรนด์ของคุณ กระบวนการนี้จะสร้างความภักดีต่อแบรนด์ของคุณได้อย่างไม่รู้ตัวครับ จากการศึกษา Brandshare ของ Edelman ในปี 2014 ลูกค้ากว่า 87% ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับแบรนด์ อย่างไรก็ตาม 66% ของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษากล่าวว่าพวกเขาไม่เคยได้รับรู้เรื่องราวของแบรนด์เลยนอกจากการแชร์ข้อมูลของตนให้แก่แบรนด์เพียงด้านเดียว ดังนั้นการทำ Brand Storytelling…