ความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญ เพราะถ้าธุรกิจของคุณสร้างความกังขาให้กับลูกค้า คู่ค้า หรือกระทั้งสังคมโดยรวมย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ธุรกิจของคุณอย่างแน่นอน ความน่าเชื่อถือก็คือภาพลักษณ์ที่ดีในตัวสินค้า หรือธุรกิจของคุณนั้นเอง คุณคงไม่อยากทำธุรกิจกับคนที่ไม่รักษาคำพูด ไม่รับผิดชอบ หรือไม่แคร์คนรอบข้างจริงไหมครับ ลูกค้าเองก็รู้สึกไม่ต่างจากคุณ การเสริมสร้างมูลค่าและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของคุณส่งผ่านไปยังลูกค้ากลุ่มเปาหมายจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะจะมีผลต่อการสร้างยอดขายโดยตรง อะไรบ้างที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของคุณ   1. สินค้ามีคุณสมบัติชัดเจน   คุณต้องมีกระบวนการทดสอบและพัฒนาตัวสินค้าของคุณให้มีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของ ลูกค้าให้มากที่สุด ซึ่งคุณสมบัติที่ใช้กล่าวอ้างในการทำตลาดและโฆษณาต้องเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้…