เถ้าแก่ใหม่ทั้งหลายครับ เคยได้ยินคำนี้กันบ้างหรือไม่ครับ แคชโฟลว์ หรือคำว่า กระแสเงินสด มันคือสิ่งเดียวกัน ฟังดูเหมือนจะเข้าใจง่าย ๆ แต่เอาเข้าจริงหลายคนไม่เข้าใจมันเลยครับ ผมเองกว่าจะเข้าใจก็งงเป็นไก่ตาแตกอยู่นาน “เงินไหลมันคืออะไรหว่า มันไหลมายังไง แล้วมันจะไหลไปไหน ที่สำคัญเงินมันจะไหลกับมาหาเราอีกหรือเปล่า” ครับ แปลตรงตัวก็คือ “เงินไหล” แต่ถ้าจะพูดให้สละสลวยหรือเข้าใจตรงกันมากกว่านั้น ก็หมายถึง…