Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Tag: การบริหารเงิน

ความรู้ทำธุรกิจ

เคล็ดลับการบริหารเงินด้วยทฤษฎี 6 Jars T-Harv eker 

เงินเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ทุกสิ่งล้วนใช้เงินในการแลกเปลี่ยนทั้งสิ้น หากใครไม่บริหารเงินให้ดีก็อาจจะพบกับความหายนะทางการเงินได้ อาทิ เป็นหนี้เป็นสิน ไม่มีเงินเก็บออม ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ ไม่มีเงินลงทุน เป็นต้น ซึ่งปัญหาทางการเงินส่วนใหญ่ล้วนมีสาเหตุอันเนื่องมาจากการไม่บริหารการเงินหรือไม่รู้ว่าจะบริหารการเงินอย่างไร   สำหรับมนุษย์เงินเดือนแล้วนั้น การบริหารการเงินสามารถทำได้ทุกคน ขึ้นอยู่กับว่าจะทำกันหรือไม่ แต่ส่วนใหญ่ที่ไม่ทำก็มักจะพบกับความเดือดร้อนทางการเงินดังกล่าว ส่วนคนที่บริหารเงินเป็นก็สามารถยิ้มได้ใช้ชีวิตด้วยความสบายใจบนเพดานการเงินที่ตนได้รับเป็นอย่างดี รวมถึงมนุษย์เงินเดือนที่คิดจะหารายได้ด้วยการทำธุรกิจอื่นใดเสริม ก็สามารถมีเงินที่จะมาสนับสนุนให้การทำธุรกิจลื่นไหลเป็นไปด้วยดีอีกด้วย   มีทฤษฎีทางการเงินหนึ่งที่เป็นที่ยอมกันกันไปทั่วโลก…

Read more
SME

ทฤษฎี 4P ตามวิถีพุทธ สู่หลุดพ้นกับดักทางการเงิน 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา กฎไตรลักษณ์ตามวิถีพุทธเพื่อความหลุดพ้นและหนทางสู่นิพพาน เราควรนำมาใช้ในการดำรงชีพเป็นอย่างมากเพราะว่า โดยปกติมนุษย์เรามักจะทำอะไรตามใจของตัวเองเพราะความอยากให้เป็นอย่างนั้น หรือไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้อย่างนั้น แต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีผู้ใดกำหนดสิ่งเหล่านั้นตามใจต้องการได้เพราะมันเป็น อนัตตา นั่นเอง เพราะมันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป  เสมอ เราไม่สามารถควบคุมได้ และสิ่งเหล่านั้นก็มีเหตุ มีปัจจัยให้ดำเนินไปในวิถีทางของมันเสมอ ทฤษฎี 4P วิถีพุทธ…

Read more
SME

10 นิสัยทางการเงินของเศรษฐี 

ช่วงนี้ผมมีโอกาสได้ฟังวิทยุคลื่น 97.0 MHz เป็นประจำเพราะกำลังศึกษาการลงทุนเรื่องหุ้นมีหลาย ๆ รายการน่าสนใจมากครับ นอกจากช่วงรายการที่มีแล้ว สปอร์ตโฆษณาแต่ละช่วงก็ให้ความรู้ไม่ใช่น้อยเช่นกัน ซึ่งมีสปอร์ตช่วงหนึ่งผมฟังแล้วได้ความรู้จึงขอนำมาสรุปแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ เถ้าแก่ใหม่ ได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับกับ… 10 นิสัยทางการเงินของเศรษฐี 1.ใช้เงินน้อยกว่าที่หาได้ จะเป็นเศรษฐีได้ต้องรู้จักคนค่าของเงินที่หามาได้จากหยาดเหงื่อแรงงานที่มี เพราะฉะนั้นการจับจ่ายอะไรเขาจะคิดเสมอว่าหามาได้เท่าไหร่และ ควรจ่ายเท่าไหร่ ต้องรู้จักการวางแผนการจ่ายเงิน 2.อดดทนรอคอยสะสมเงินเป็น…

Read more