จะทำ จะสร้างธุรกิจ ถ้า “คน” ไม่ทำ แล้วใครจะทำ? เพราะนอกจากสังคมมนุษย์หรือคนแล้ว ผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งมีชีวิตอื่นประกอบกิจการหรือทำธุรกิจเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพหรือไม่? ดังนั้น บทสรุปจั่วหัวก็ไม่น่าจะผิดนะครับ