การที่ Tesco Lotus  มีกระบวนการในการบริหารจัดการเรื่องของต้นทุนที่ดี จึงสาม…