“การตั้งราคา” คือกระบวนการที่สำคัญกระบวนการหนึ่งเมื่อคุณผลิตสินค้าออกมา เพราะกระบวนการนี้เกี่ยวพันกับรายได้ที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจของคุณครับ แต่เชื่อหรือไม่ว่ากระบวนการในการตั้งราคากลับเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายตกม้าตายกันเป็นแถวเนื่องด้วยความไม่รู้หรือไม่ถี่ถ้วนในการตั้งราคานั่นเอง จากแทนที่ผลิตสินค้าออกมาขายแล้วจะได้กำไรกลับต้องอยู่ในภาวะที่ขาดทุนจากการขายไปได้อย่างไม่รู้ตัว เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผู้ประกอบการไม่รู้ถึงต้นทุนที่แท้จริงของสินค้าที่ตนเองผลิตนั่นเอง เพื่อให้ผู้ประกอบการตั้งราคาสินค้าของตนได้อย่างถูกต้องในบทความนี้เรามีคำแนะนำดี ๆมาฝากครับ สูตรการตั้งราคาขายสินค้าเบื้องต้น คุณจะต้องพิจารณาอะไรบ้าง Watch this video on YouTube 1. ต้นทุน ต้นทุนในการผลิตสินค้ามีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบครับ คุณไม่อาจนำต้นทุนใดต้นทุนหนึ่งมาคิดเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆได้…