เถ้าแก่ใหม่ทั้งหลายครับ เคยได้ยินคำนี้กันบ้างหรือไม่ครับ แคชโฟลว์ หร…