SMEs ต้องหาคำตอบให้ได้ครับว่าธุรกิจของคุณมีนวัตกรรมหรือใช้นวัตกรรมมากน้อยเพียงใดหากคิดอยากประสบความสำเร็จเฉกเช่นนวัตกรรมเครื่องกรองไฟฟ้า Car Voltage Stabilizer ปัญหาอย่างหนึ่งที่มักประสบพบเจอได้บ่อยสำหรับผู้ใช้รถยนต์นั่นก็คือปัญหาอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานที่สั้นลงมาก ยิ่งถ้ารถยนต์คันไหนที่ใช้ระบบไฟฟ้าในการจัดการระบบภายในมาก กระแสไฟฟ้าที่หล่อเลี้ยงระบบเหล่านั้นยิ่งต้องถูกดึงมาใช้มากจึงทำให้มีโอกาสไฟฟ้าในระบบไม่คงที่และทำลายให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมสภาพไปอย่างรวดเร็ว เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จึงมีผู้คิดค้นวิจัยอุปกรณ์ขึ้นมาชิ้นหนึ่ง โดยผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทำให้ได้อุปกรณ์ฝีมือคนไทยแต่คุณภาพระดับสากล อุปกรณ์ชิ้นนั้นคืออะไรและมีหลักการทำงานอย่างไรเราจะตามไปดูกันเลยครับ ปัญหากระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอในรถยนต์ ตัวการสำคัญที่ทำลายแบตเตอรี่รถยนต์ Watch this video on YouTube หลาย ๆ…