ระบบบาร์เทอร์คาร์ด คือตลาดการค้าที่ประกอบไปด้วยผู้ถือบัตรกว่า 35,000 นักธุรกิจ เพื่อทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันโดยไม่ใช้เงินสด

ก่อนที่เงินตราจะเป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนในปัจจุบันนี้ โลกมีการค้าขายในรูปแบบการแลกเปลี่ยน คือ นำสินค้าหรือบริการที่ตนมีไปแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ตนต้องการโดยตรง แต่การซื้อขายแลกเปลี่ยนกันโดยวิธีนี้มีความยุ่งยากซับซ้อนในเรื่องของการขนสินค้าไปทำการแลกเปลี่ยนจนกระทั่งเมื่อมีผู้คิดค้นระบบเงินตราขึ้นมาใช้ การค้าขายเช่นนี้จึงถูกยกเลิกไปในที่สุด

แต่ในปัจจุบันเมื่อเศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัว การซื้อขายโดยผ่านเงินตราไม่อาจผันคืนต้นทุนและกำไรเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจได้คล่องเช่นเดิม เมื่อยอดขายไม่เติบโตอย่างที่ควรจะเป็น ผู้ประกอบการก็ต้องแบกรับภาระทั้งหมดเอาไว้ และหากสายป่านไม่ยาวพอ ธุรกิจย่อมเกิดปัญหาขึ้นมาได้ เพราะการเล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้จึงมีผู้ปัดฝุ่นการค้าแบบดั้งเดิมขึ้นมาใช้ผสานกับการปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยขึ้นมาภายใต้ชื่อ “Bartercard” หรือ “บาร์เทอร์คาร์ด”

บาร์เทอร์คาร์ด คืออะไรและจะช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝากครับ

 

ก่อนเริ่มใช้งานต้องมาทำความรู้จักกันเสียก่อนว่าระบบ Barter นั้นดีอย่างไร

ระบบบาร์เทอร์คาร์ด คือตลาดการค้าที่ประกอบไปด้วยผู้ถือบัตรกว่า 35,000 นักธุรกิจ เพื่อทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันโดยไม่ใช้เงินสด โดยมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือและการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกัน ปัจจุบันมีนักธุรกิจเข้าร่วมในระบบนี้ถึง 9 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วยครับ

ระบบการทำงานของบาร์เทอร์คาร์ด คือการพัฒนาแบบการแลกเปลี่ยนเหมือนสมัยก่อน ที่เป็นการแลกเปลี่ยนกันโดยตรง แต่เมื่อเกิดอุปสรรคในกรณีที่ความต้องการในการแลกเปลี่ยนไม่ตรงกันเช่นธุรกิจที่คุณต้องการสินค้าจากเขา ตัวธุรกิจนั้นอาจจะยังไม่ต้องการสินค้าของคุณในเวลานั้น การแลกเปลี่ยนจึงไม่เกิดขึ้น บาร์เทอร์คาร์ด จึงพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนให้สามารถเกิดขึ้นได้จริง แม้ความต้องการอาจไม่ตรงกัน คือ การพัฒนาหน่วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า “เทรดบาท” ขึ้นมาเสมือนคุณมีบัญชีธนาคารครับ ซึ่ง  1  เทรดบาทจะเท่ากับ 1 บาทนั่นเอง โดยคุณสามารถใช้จ่ายในการซื้อสินค้าได้จากยอดเงินคงเหลือจากการขายสินค้าของคุณหรือวงเครดิตปลอดดอกเบี้ยที่ได้รับจากบาร์เทอร์คาร์ดครับ

ซึ่งจากทั้ง 2 รูปแบบนี้เองทำให้ระบบบาร์เทอร์มีข้อดีดังนี้

  1. ช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจของคุณเพราะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถระบายสินค้าได้อย่าง รวดเร็ว
  2. ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของธุรกิจในเรื่องการทำโฆษณา การดูแลสต็อกสินค้าคงค้าง
  3. คุณไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าที่คุณอาจยังไม่ต้องการจากผู้ที่มาซื้อสินค้าของคุณเพราะมีระบบหน่วย เงินอิเล็กทรอนิกส์มารองรับ
  4. สามารถทำการซื้อขายได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  5. สามารถทำการซื้อก่อนหรือขายก่อนก็ได้และยังสามารถใช้วงเงินเครดิตปลอดดอกเบี้ยเสมือนมี เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นแม้จะยังไม่มียอดขายเข้ามาก็ตาม
  6. ช่วยให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักในกลุ่มของผู้ใช้บริการบาร์เทอร์คาร์ดด้วยกัน เปิดโอกาสได้ลูกค้าและ พันธมิตรทางการค้าใหม่ ๆ

ข้อดีที่ 1 บาร์เทอร์คาร์ด ช่วยเพิ่มยอดขาย

เมื่อคุณทำธุรกิจสิ่งแรกที่คุณต้องการนั่นก็คือยอดขายที่เพิ่มขึ้นเพราะนั่นหมายถึงเงินสดหมุนเวียนที่สามารถนำไปต่อยอดให้แก่ธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเติบโต โดยจากระบบของบาร์เทอร์คาร์ด ธุรกิจของคุณจะเข้าไปอยู่ในระบบฐานข้อมูลของบาร์เทอร์คาร์ดซึ่งจะช่วยแนะนำธุรกิจของคุณให้แก่ธุรกิจอื่นๆ กว่า 35,000 ธุรกิจทั่วโลกได้รู้จัก ซึ่งก็แน่นอนว่าย่อมต้องมีกลุ่มลูกค้าที่คุณไม่เคยมีหรือรู้จักมาก่อนและผลที่ตามมาจากการถูกมองเห็นเช่นนี้ ก็ย่อมมีโอกาสเพิ่มยอดขายจากในสต็อกที่คุณมีได้ง่ายขึ้น คุณจึงสามารถเพิ่มการผลิตเพื่อสร้างสินทรัพย์ในการใช้ประโยชน์ได้ต่อไปอีกในอนาคตครับ

ข้อดีที่ 2 บาร์เทอร์คาร์ด ช่วยลดต้นทุน

bartercard

ด้วยระบบของบาร์เทอร์คาร์ดที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจนั้นก็สามารถช่วยลดภาระต้นทุนและการบำรุงรักษาสินค้าที่ยังไม่ได้ขายไปอีกด้วย คุณสามารถลดภาระในเรื่องของการทำการตลาดไปได้

แต่วัตถุประสงค์หลักของระบบนี้ที่ช่วยคุณลดต้นทุนคือการที่คุณนำสินค้าและบริการที่มีไปแลกเปลี่ยนสิ่งที่คุณต้องการแลกเปลี่ยนโดยตรงจะช่วยลดการใช้กระแสเงินสดในการทำธุรกิจ เช่น กาแฟ 100 แก้ว นำไปแลกกับทริปท่องเที่ยว 1 ทริป เพียงเท่านี้คุณก็สามารถนำเงินสดที่มีในมือไปต่อยอดด้านอื่นในการทำธุรกิจต่อไปครับ

ข้อดีที่ 3 บาร์เทอร์คาร์ด ช่วยเพิ่มขยายฐานธุรกิจแบบ B2B

การที่คุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ บาร์เทอร์คาร์ด สินค้าและบริการของคุณก็จะได้รับการแนะนำโปรโมทให้เป็นที่รู้จักไปด้วยครับ ซึ่งเปรียบเสมือนมีคนมาช่วยคุณโปรโมทธุรกิจให้โดยที่คุณแทบไม่ต้องเสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียว ด้วยความที่บาร์เทอร์คาร์ดเป็นสื่อกลางให้คุณได้พบปะทำความรู้จักกับธุรกิจอื่นนั่นเอง ผลที่ตามมาก็คือ เมื่อคุณหรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งสนใจที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าที่ต้องการซึ่งกันและกัน ก็จะเกิดการจับมือร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจซึ่งกันและกันครับ และสามารถต่อยอดไปเป็นการร่วมมือเป็นพันธมิตรกันในระดับต่อๆ ไป

นอกจากนี้หากคุณมีการออกสินค้าใหม่ๆ ขึ้นมา คุณก็สามารถนำสินค้าตัวใหม่ไปทำการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันโดยตรงบนบาร์เทอร์คาร์ดครับ ดังนั้นบาร์เทอร์คาร์ด จึงเป็นสื่อกลางที่ะช่วยเพิ่มการค้าแบบ B2B ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ ธุรกิจและการบริการ

ใช้บริการ บาร์เทอร์คาร์ด ประเทศไทย ทำอย่างไร ?

            มาถึงตรงนี้เชื่อว่าผู้ประกอบการหลายท่านน่าจะเริ่มสนใจทำการแลกเปลี่ยนสินค้าในรูปแบบ B2B กับระบบของ บาร์เทอร์คาร์ด กันขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมครับ จริงๆ แล้วการสมัครเข้าใช้บริการไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย เพียงแค่คุณเข้าไปในเว็บไซต์ของ Bartercard Thailand คือ www.bartercard.co.th  แล้วกรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ โดยบาร์เทอร์คาร์ดยินดีมอบหมายให้ทีมที่ปรึกษาการค้าไปพบกับคุณที่ธุรกิจของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อวิเคราะห์ร่วมกันว่า บาร์เทอร์คาร์ดจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจคุณได้อย่างไร

และคุณสามารถเข้าไปตรวจสอบหมวดหมู่ธุรกิจที่สามารถเข้าร่วมกับทาง Bartercard Thailand คร่าวๆ ก่อนได้ครับ เพื่อตรวจสอบว่าธุรกิจของคุณอยู่ในข่ายที่รองรับหรือไม่โดยคุณสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทางหน้าเพจรายชื่อสมาชิกซึ่งในนั้นจะรวบรวมลักษณะของธุรกิจที่ร่วมกับทาง บาร์เทอร์คาร์ด ครับ

ตาคุณแล้วครับ !! ได้เวลาเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน สร้างคู่ค้าใหม่ ๆ เพิ่ม

เชื่อเถอะครับว่า “ความสำเร็จ” ไม่เคยพุ่งเข้าชนคนที่นั่งเฉยๆ แล้วรอคอยความสำเร็จเพียงอย่างเดียว แต่ความสำเร็จมักจะอยู่เคียงข้างคนที่หมั่นแสวงหาเท่านั้น และช่องทางการค้าแบบ “B2B” ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายความสำเร็จได้โดยไวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดขายที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนที่ลดลง รวมไปถึงพันธมิตรสำคัญในการร่วมไปกับธุรกิจของคุณ และ บาร์เทอร์คาร์ด ประเทศไทย ก็คือสื่อกลางที่ดึงทุกอย่างข้างต้นมาสู่คุณครับ มาเป็นพันธมิตรร่วมเป็นคู่ค้ากับ Taokaemai ผ่านช่องทางของ บาร์เทอร์คาร์ด ด้วยกันครับ ผมรอพวกคุณอยู่ครับ ลงทะเบียน >> ที่นี่

บริหารต้นทุน