เพิ่มสิทธิ์ประกันสังคม ม.40 ได้อะไรบ้าง เช็คสิทธิ์ที่นี่

“นโยบายและมาตรการใหม่ในสำนักงานประกันสังคม: การยกระดับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในประเทศไทย”

ล่าสุดที่มีการเปิดเผยจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารจัดการของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ถูกเผยแพร่ในงาน “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคม สู่ความสำเร็จด้วย ‘SSO TRUST'” ที่จัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2566 นี้ ครอบคลุมหลายประเด็นสำคัญที่ถูกนำเสนอเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานในประเทศขึ้นอีกตามนี้:

1.Micro Finance ลดหนี้ เติมทุน สร้างสุข:

นโยบายนี้มุ่งเน้นให้แรงงานมีโอกาสในการลดหนี้และเติมทุนในชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขา

2.กองทุนมั่นคง แรงงานมั่งคั่ง ประกันสังคมยั่งยืน:

การบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสจะทำให้ระบบประกันสังคมมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับแรงงาน

3.Best E-Service ประกันสังคมยุคใหม่:

นโยบายนี้มุ่งเน้นการพัฒนาบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในสำนักงานประกันสังคม เพื่อเพิ่มความสะดวกและความมั่นคงในการให้บริการแก่ผู้ประกันตน

4.สร้างรากฐานเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต:

นโยบายนี้มุ่งเน้นการคุ้มครองแรงงาน ปรับปรุงกฎหมายที่เหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

5.การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการทางการแพทย์:

นโยบายนี้มุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ลูกจ้างและผู้ประกันตน โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคและการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ

6.จัดทำสิทธิประโยชน์ Package Premium สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40:

นโยบายนี้มุ่งเน้นการเพิ่มสิทธิ์ประกันสังคม ม.40 เพื่อให้มีความสมเหตุสมผลและเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ร่วมสนับสนุนโครงการประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง

นโยบายทั้งหมดนี้นำเสนอขึ้นเพื่อขับเคลื่อนปฏิบัติภารกิจของสปส. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่แรงงานและประชาชนในทุกๆ ด้าน เนื่องจากมีการเน้นที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนและแรงงานในประเทศ นอกจากนี้ยังสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รู้สึกว่าได้รับการคุ้มครองและสนับสนุนในการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างแท้จริงในปีหน้าและอนาคตอันสดใสมากขึ้นในประเทศไทยวันนี้และความเข้มแข็งของอนาคตของแรงงานไทยที่ประสบความสำเร็จในสายงานของตนเองในปี 2567 และอนาคตอันสดใสและร่างกายแข็งแรงในอีกปีหน้าและในอนาคตต่อจากนี้ โดยการนำนโยบายที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในสปส. ที่จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนในสังคมไทย และสร้างความยั่งยืนในระบบประกันสังคมของประเทศในอนาคต


ติดปัญหาเรื่องหนี้สิน ทำยังไงดี ?

หากคุณ
– มีหนี้บัตรเครดิตและชำระขั้นต่ำ
– มีเงินกู้เริ่มผ่อนไม่ไหว
– สมัครสินเชื่ออะไรก็ไม่ผ่าน
– ติดหนี้นอกระบบ

เราช่วยคุณได้ด้วย
สินเชื่อรวมหนี้ดอกเบี้ยถูก
สมัครฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
**************************
จบทุกปัญหา #โครงการรวมหนี้ – ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป ดอกเบี้ยต่ำ
เอกสารไม่ยุ่งยาก
►มีประกันสังคมมาตรา33
►ประวัติยังดี ปลดล็อค ทุกปัญหา สมัครง่าย อนุมัติไว
►รู้ผลเบื้องต้นทางออนไลน์