สรุปขั้นตอนเช็คเงินประกันรายได้เกษตรกร เช็คได้แล้วตลอด 24 ชั่วโมง

สรุปขั้นตอนเช็คเงินประกันรายได้เกษตรกร เช็คได้แล้วตลอด 24 ชั่วโมง

  • เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2565 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ
  • ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.689 ล้านครัวเรือน กำหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนสำหรับข้าวนาปี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 ต.ค.65 แต่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.65 -28 ก.พ.66 โดยจะมีการกำหนดราคาตลาดเพื่อกำหนดราคาทุก 7 วันและจะจ่ายเงินส่วนต่าง(ถ้ามี) จำนวน 33 งวดงวดแรกเริ่มต้น 14 ต.ค.65 งวดสุดท้ายวันที่ 26 พ.ค.66
  • จากนั้นระบบจะแสดงผลการรับการสนับสนุนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและได้รับเงินแล้ว หน้าจอจะแสดงผล “โอนเงินเรียบร้อย”
    กรณีไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน จะต้องติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ เพื่อรับสิทธิ์ต่อไป

งวดโอน ประกันรายได้ข้าว

งวดที่ 1 โอนวันที่ 24 พ.ย. 65 (ย้อนหลังไปถึงวันที่ 15 ต.ค. 65)
งวดที่ 2 คาดโอนวันที่ 29 พ.ย. 65
งวดที่ 3 คาดโอนวันที่ 6 ธ.ค. 65
งวดที่ 4 คาดโอนวันที่ 13 ธ.ค. 65

โดยพิจารณางวดโอนถัดไปที่จะจ่ายทุก 7 วัน รวมจ่ายทั้งสิ้น 33 งวด จนจบโครงการ

ประกันรายได้ข้าว ได้เท่าไร

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกัน 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกัน 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกัน 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกัน 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกัน 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด