เช็คสิทธิบัตรคนจนล่าสุด 2566 ผ่าน-ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร ?

การเช็คสิทธิบัตรคนจนล่าสุด 2566 หรือ บัตรสวัสดิการล่าสุด 2566 สามารถดำเนินการด้วยขั้นตอนง่ายๆ สามารถใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวก็สามารถ เช็คสิทธิบัตรคนจนล่าสุด 2566 ได้แล้วดังนี้

กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบ”  หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ หากเป็นผู้ได้รับสิทธิ จะปรากฏสวัสดิการที่ได้รับ เช่น จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับค่าใช้จ่ายอะไร หรือได้สิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นต้น หากไม่ได้รับสิทธิใด ๆ จะปรากฏข้อความ “ไม่พบสิทธิ”

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือบัตรคนจนล่าสุด 2566 ผ่าน-ไม่ผ่าน

กระทรวงการคลังประกาศ14.5 ล้านคนผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน รอบใหม่ 1 มี.ค.นี้

ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือ บัตรคนจน

กรณีผ่าน

ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องทำการยืนยันตัวตน ภายใน 30 วัน
เริ่มใช้สิทธิได้ ประมาณเดือนเมษายน 2566

กรณีไม่ผ่าน

ผู้ที่ไม่มีชื่อ หรือไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ภายใน 60 วันหลังจากการประกาศรายชื่อ และคาดว่าผลการอุทธรณ์จะทราบได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วได้รับสิทธิบัตรคนจน กระทรวงการคลังจะให้สิทธิย้อนหลัง

ยื่นอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือบัตรคนจนล่าสุด 2566 กรณีไม่ผ่าน-ไม่มีรายชื่อ

เป็นหน้าที่ของ ธนาคารกรุงไทย เนื่องจากธนาคารไม่ได้ให้รายละเอียดของผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิกับกระทรวงการคลัง เนื่องจากกลัวจะผิด พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือพีดีพีเอ ดังนั้น จึงให้กรุงไทย ทำหน้าที่ในการรับอุทธรณ์และชี้แจงเหตุผลกับผู้สมัครบัตรคนจนที่ไม่ผ่านสิทธิ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง : โทร. 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)