ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการ 2565 และเงินบำนาญข้าราชการ 2565 กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีวันไหนบ้าง
เงินเดือนข้าราชการ 2565 ออกวันไหน

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2565 และค่าจ้างลูกจ้างประจำปี พ.ศ. 2565

เงินเดือนข้าราชการ 2565

เดือนมกราคม : วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565
เดือนกุมภาพันธ์ : วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
เดือนมีนาคม : วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565
เดือนเมษายน : วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565
เดือนพฤษภาคม : วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565
เดือนมิถุนายน : วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565
เดือนกรกฎาคม : วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565
เดือนสิงหาคม : วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565
เดือนกันยายน : วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565
เดือนตุลาคม : วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565
เดือนพฤศจิกายน : วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
เดือนธันวาคม : วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2565

เงินบำนาญข้าราชการ 2565 ออกวันไหน

สำหรับข้าราชการที่เกษียณอายุแล้วจะได้รับเงินบำนาญรายเดือน ซึ่งในปี 2565 ทางกรมบัญชีกลางจะโอนเงินบำนาญเข้าบัญชีให้ตามกำหนดการต่อไปนี้

เดือนมกราคม : วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565
เดือนกุมภาพันธ์ : วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
เดือนมีนาคม : วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565
เดือนเมษายน : วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565
เดือนพฤษภาคม : วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565
เดือนมิถุนายน : วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565
เดือนกรกฎาคม : วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565
เดือนสิงหาคม : วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565
เดือนกันยายน : วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565
เดือนตุลาคม : วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565
เดือนพฤศจิกายน : วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565
เดือนธันวาคม : วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565

แหล่งข้อมูล https://www.facebook.com/CGDthailand

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด