แหล่งทุนคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ทางออก SME เสริมสภาพคล่อง

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจ SMEs เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ หลายครั้งที่ SMEs มักมีปัญหาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาและต่อยอดธุรกิจได้ทั้ง ๆ ที่นวัตกรรมนั้นมีความน่าสนใจและสามารถต่อยอดไปสู่ความสำเร็จได้ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกันก็มีนักลงทุนจำนวนไม่น้อยที่พยายามมองหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่น่าสนใจแต่พวกเขาเองก็ไม่มีสื่อกลางที่จะนำพาพวกเขาไปรู้จักกับ ธุรกิจที่น่าสนใจเหล่านั้นจึงเป็นเรื่องที่ถือว่าน่าเสียดายเป็นอย่างมากเพราะหาก SMEs และนักลงทุนได้มาพบกันนอกจากโอกาสที่นักลงทุนจะได้ลงทุนในธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตทางฟากฝั่งของ SMEs เองก็มีโอกาสได้เงินทุนไปสนับสนุนธุรกิจ ด้วยเหตุนี้เองจึงมี แพลตฟอร์มในรูปแบบของคราวด์ฟันดิงที่นำพาให้ธุรกิจ SMEs และนักลงทุนได้เข้ามาเจอกันดังเช่นแพลตฟอร์ม investree ที่เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกันในครั้งนี้

ปัญหาการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนคือเรื่องใหญ่ของ SMEs

จุดอ่อนที่ใหญ่มากของ SMEs คือปัญหาเรื่องสายป่านทางธุรกิจที่แม้ว่านวัตกรรมของตนเองจะมีความน่าสนใจแต่เมื่อสายป่านทางธุรกิจไม่ยาวพอ กว่าที่นวัตกรรมจะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับเงินลงทุนได้ หลาย ๆ SMEs ก็มักจะไม่รอดเสียก่อน แม้ว่าหลาย ๆ ธุรกิจจะพยายามมองหาแหล่งเงินทุนเพื่อเข้ามาช่วยแก้สถานการณ์ที่กำลังเผชิญรวมถึงเพื่อนำมาต่อยอดธุรกิจให้เติบโตก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่าย เพราะแม้ว่าจะมีสถาบันการเงินมากมายที่มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยตอบโจทย์ให้กับ SMEs แต่ก็ใช่ว่าทุก ๆ การขอสินเชื่อจะได้รับการอนุมัติ ซึ่งนั่นเองก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ SMEs ไม่สามารถอยู่รอดได้และกว่าครึ่งต้องล้มหายไปจากแวดวงธุรกิจไปในที่สุด ซึ่งเมื่อ SMEs ไม่สามารถอยู่รอดได้ก็เม่ากับว่ารากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศเองก็ไม่มั่นคงในที่สุด

มีเงินทุนแต่ไม่มีแหล่งลงทุนก็คือเรื่องน่าเสียดายสำหรับนักลงทุน

ในฟากฝั่งนักลงทุนเองก็เช่นกัน หลาย ๆ คนต้องเสียโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีเพราะไม่รู้ว่าจะเอาเงินทุนที่ตนเองมีไปลงทุนในธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้อย่างไร เพราะพวกเขาเองก็ไม่ทราบว่ามีธุรกิจใดที่มีโอกาสเติบโตหรือสามารถทำให้เงินลงทุนของพวกเขาเติบโตได้ ซึ่งนอกจากที่พวกเขาจะเสียโอกาสในการลงทุน SMEs เองก็เสียโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ดีด้วยเช่นกัน เพราะเพียงแค่ไม่มีตัวกลางเชื่อมต่อความต้องการระหว่างนักลงทุนและ SMEs นั่นเอง

Investree แพลตฟอร์ม  Crowdfunding ที่เข้ามาเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง SMEs และนักลงทุน

ด้วยช่องว่างที่เกิดขึ้นนี้เอง ทาง Investree จึงพัฒนาและบุกเบิกแพลตฟอร์ม Crowdfunding ขึ้นมาเพื่อเข้ามาเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง SMEs ที่ต้องการเงินทุนและนักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนที่ดี โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มโอกาสการลงทุนให้กับนักลงทุน และช่วยให้ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยช่องทางดิจิตัลในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในฐานะผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

Crowdfunding คือ การระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการหรือธุรกิจในรูปแบบของการออกหุ้นกู้ ซึ่งถ้าหุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยที่น่าดึงดูด นักลงทุนก็จะให้ความสนใจลงทุนในหุ้นกู้นั้นๆ และเมื่อถึงวันครบกำหนดหุ้นกู้ SME ก็จะต้องชำระค่าหุ้นกู้คืนให้กับนักลงทุนโดยทางอินเวสทรีในฐานะคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์มจะทำการประเมินความเสี่ยงของบริษัท ช่วยเสนอขาย ดำเนินการออกใบหุ้นกู้ ตลอดจนถึงการชำระคืนค่าหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนเมื่อครบกำหนดตึงทำให้ทั้ง SMEs และนักลงทุนมั่นใจได้ว่าภายใต้การดำเนินการของ Investree ทุกฝ่ายจะได้รับผลประโยชน์อย่างน่าพอใจ

ทำไมจึงต้องเป็น Investree

ในส่วนของ SMEs นั้นการระดมทุนกับ Investree มีข้อดีดังต่อไปนี้

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและโปร่งใส
 • ได้รับเงินเร็ว
 • ดำเนินการง่าย ๆ บนช่องทางออนไลน์

ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับการประเมินผลความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแต่ละราย

โดย SMEs หรือผู้ต้องการระดมทุนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีการจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัดอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นบริษัทมหาชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • มีการจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
 • มีการทำธุรกิจกับองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น บริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทข้ามชาติ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐบาล
 • ต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและการพิจารณาเครดิตของอินเวสทรี

ในส่วนของนักลงทุนนั้น การลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม Investree มีข้อดีดังนี้

 • ลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 50,000 บาท
 • อัตราผลตอบแทนสูงสุด 26% ต่อปี
 • ค่าบริการต่ำ ลงทุนง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์
 • กำกับดูแลโดย ก.ล.ต. ทำให้มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัย

โดยนักลงทุนจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • บุคคลสัญชาติไทย ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย อายุ 21 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุน
 • สถาบันที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์การลงทุน
 • เป็นนักลงทุนผ่านกระบวนการ KYC, Suitability Test, Knowledge Test

ขั้นตอนการสมัครใช้งานที่ง่ายแสนง่ายคือหัวใจสำคัญของ Investree

สำหรับ SMEs หรือผู้ต้องการระดมทุนมีวิธีการสมัครง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

 1. ลงทะเบียนผู้ขอเงินทุนกรอกข้อมูลพร้อมเอกสารเพื่อให้ทางอินเวสทรี ประเมินคะแนนความน่าเชื่อถือ (Credit Scoring)
 2. พิจารณาอัตราดอกเบี้ยโดยผู้ขอเงินทุนต้องพิจารณาดอกเบี้ยพร้อมยอมรับเงื่อนไขการขอออกหุ้นกู้
 3. เสนอขายหุ้นกู้โดยอินเวสทรีจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนที่สนใจลงทุน
 4. ปิดการขายและรับเงินภายใน 2 วันนับจากวันปิดการขายหรือหลังจากเอกสารสัญญาเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้การขอออกหุ้นกู้ผ่านทาง Investree ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่อย่างใด

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้มีวิธีการสมัครดังนี้

 1. ลงทะเบียนกรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน เพื่อลงทะเบียนเป็นนักลงทุน
 2. ทดสอบระดับความเสี่ยงทำแบบทดสอบระดับความเสี่ยงและความรู้ในการลงทุน
 3. เริ่มลงทุนโดยลงทุนผ่านแดชบอร์ดเมื่อได้รับอนุมัติเป็นนักลงทุนกับอินเวสทรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 4. ติดตามผลการลงทุน นักลงทุนติดตามสถานะการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และผลการลงทุนทั้งหมดที่ตนเองได้ลงทุนไป

การลงทุนผ่าน Crowdfunding เป็นเรื่องใหม่เป็นอีกหนึ่งแนวทางการลงทุนที่น่าสนใจและเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการระดมทุนเพื่อไปต่อยอดธุรกิจรวมถึงนักธุรกิจที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูง หากใครสนใจสินเชื่อ Factoring ติดต่อได้ที่นี่