สินเชื่อออมสินกู้ติดโซลาร์เซลล์-ซื้อรถอีวี/ไฮบริด ดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี

ธนาคารออมสินปล่อย “สินเชื่อ GSB Go Green” ให้กู้ติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์-ซื้อรถอีวี-ไฮบริด-มอเตอร์ไซค์อีวี-ติดตั้ง EV Charger” ชูดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 1.99% เงินงวดผ่อนต่ำแสนละ 199 บาท ภายในสิ้นปี 2566 นี้เท่านั้น
โดยสินเชื่อดังกล่าวมีเงื่อนไข ดังนี้
1.ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
2.วัตถุประสงค์กู้เพื่อติดตั้ง หรือซื้ออุปกรณ์ช่วยลดมลพิษ ดังนี้

    • ซื้อโซลาร์เซลล์หรือโซลาร์รูฟท็อป
    • ติดตั้ง EV Charger สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
    • ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV), รถยนต์ไฮบริด, รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
    • ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เบอร์ 5 ที่ช่วยประหยัดพลังงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

ทั้งนี้ กรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) ให้กู้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวมสูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท ชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 7.99% และเงินงวดผ่อนต่ำแสนละ 799 บาทต่อเดือน นาน 3 เดือนแรก

หากใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน คอนโดมิเนียม ที่ดินเปล่า ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ผ่อนชำระไม่เกิน 30 ปี ดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 1.99% และ เงินงวดผ่อนต่ำแสนละ 199 บาทต่อเดือน นาน 3 เดือนแรก

โดยธนาคารไม่ได้จำกัดวงเงินการปล่อยกู้ แต่จะจัดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขพิเศษนี้ จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2566 นี้เท่านั้น