สินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ สินเชื่อบุคคลซิตี้

สินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ สำหรับคนที่ต้องการกู้เงินด่วน กู้เงินผ่านแอป สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลซิตี้ เป็นอีกทางเลือกในการกู้เงินฉุกเฉิน ได้เงินด่วนพร้อมใช้ โอนเงินเข้าบัญชี ไม่ต้องไปกดตู้ เช็กรายละเอียดสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ ถูกกฎหมาย

สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์

สินเชื่อบุคคลซิตี้ สินเชื่อออนไลน์ อนุมัติไว ถูกกฎหมายจากธนาคารยูโอบีเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ “ซิตี้” โดยมีธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้เงินสดพร้อมใช้ยามฉุกเฉิน วงเงินพร้อมใช้ ทุกที่ ทุกเวลา โอนเงินสดเข้าบัญชี ได้ 24 ชม. ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน ไม่ต้องค้ำประกัน ดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99%

 สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ทำอะไรได้บ้าง?

เพื่อบ้านหลังใหม่ไร้กังวล เพื่อการศึกษา และอนาคตที่สดใส เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์

สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ คือบริการสินเชื่อหมุนเวียน หรือวงเงินพร้อมใช้ ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป เพียงมีสลิปเงินเดือน ก็สามารถสมัครสินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ ได้ สมัครสินเชื่อออนไลน์ง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก รู้ผลอนุมัติเร็ว

สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ ดีไหม ?

 • รับดอกเบี้ยไม่แพง ต่ำสุด 9.99%
 • แบ่งชำระเงินต้น 12 เดือน และนานสุด 60 เดือน
 • วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท / 5 เท่าของรายได้
 • ได้เงินไว ไม่ต้องมีคนหรือทรัพย์ค้ำประกัน
 • ลดยอดผ่อนหรือปิดยอดบัตร /สินเชื่อสะดวกและง่ายในที่เดียว

ประโยชน์ของการสมัครสินเชื่อเงินสด หรือวงเงินพร้อมใช้ คือ เมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์จำเป็นที่จะต้องใช้เงินสด หรือต้องการเงินฉุกเฉิน เช่น ต้องจ่ายค่าซ่อมแซมบ้าน, ค่ารักษาพยาบาล, เงินลงทุนธุรกิจ ฯลฯ คุณจะมีเงินสำรองพร้อมใช้ทันที ไม่ต้องแบกรับภาระหนี้จากการกดเงินจากบัตรเครดิต หรือหยิบยืมคนใกล้ตัวให้ลำบากใจ เพราะคุณสามารถโอนเงินจากวงเงินสินเชื่อออกมาใช้ได้ทันที และไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน หากไม่มีการเบิกถอนวงเงินออกมาใช้ ไม่เสียดอกเบี้ย

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้

กู้เงินด่วนสินเชื่อบุคคลซิตี้

 • สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี )
 • สำหรับพนักงานบริษัท จะต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการ จะต้องมีการจดทะเบียนบริษัทและดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน และสำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
 • จำนวนเจ้าหนี้: ผู้ขอสินเชื่อทราบว่าจะต้องแจ้งรายละเอียดที่ครบถ้วนและถูกต้องเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและวงเงินที่ได้รับและที่อยู่ระหว่างการยื่นขอกับสถาบันการเงินอื่นหรือผู้ประกอบ ธุรกิจรายอื่นในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้าวันที่ยื่นขอสินเชื่อหรือขอเพิ่มวงเงินกับบริษัทฯ เฉพาะกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ ได้รับสินเชื่อประเภทดังกล่าวจากสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ผู้ขอสินเชื่อทราบว่าการแจ้งข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะมีกระบวนการติดตามและสอบทาน การให้สินเชื่อดังกล่าวภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับอนุมัติวงเงิน ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ จะต้องลดวงเงินหรือบอกเลิกวงเงินสินเชื่อดังกล่าว โดยผู้ขอสินเชื่ออาจจะต้องชำระเงินกู้คืนบริษัทฯ ทันที

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่ต่ำกว่า 1 ปี

ข้อมูลสำคัญ เมื่อเปิดบัญชีกับธนาคารหรือสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจซิตี้กรุ๊ป (“ซิตี้”)

 • “ซิตี้”ขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน เช่น ข้อมูลบุคคล ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้ระบุตัวตนได้ และสำหรับนิติบุคคลต่างๆ ได้แก่ ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งของสถานประกอบการ เลขที่ผู้เสียภาษี หรือหมายเลขแสดงตนอื่นใดตามกฎหมาย(ถ้ามี) ทั้งนี้อาจมีการขอข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลอื่นได้แก่ ผู้ถือผลประโยชน์ของท่านหรืออื่นใดที่มีผลประโยชน์และอำนาจในการควบคุมกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการให้ความสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย กฎหมายของประเทศอื่นๆ รวมไปถึงเป็นไปตามนโยบายภายในของซิตี้ ที่กำหนดให้ซิตี้จะต้องได้มา ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลในการยืนยันบุคคลและนิติบุคคลต่างๆ ที่เปิดบัญชีหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับซิตี้
 •  สอบถามข้อมูลสินเชื่อบุคคลซิตี้เพิ่มเติมที่ 0-2081-1999 จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00

โปรแกรม สุดคุ้ม 1 อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99%

 

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด

สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน เท่านั้น* หรือ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ หรือมีบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต หรือสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีหรือบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส (ยกเว้นเจ้าของกิจการ)
ที่เข้าร่วมโปรแกรมสุดคุ้ม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66 เท่านั้น

วงเงินอนุมัติ
(บาท)
อัตราดอกเบี้ยลูกค้าใหม่ (ต่อปี)อัตราดอกเบี้ยพิเศษ(ต่อปี)
150,000 – 199,99923.99%20.99%
200,000 – 299,99921.99%18.99%
300,000 – 399,99918.99%17.99%
400,000 – 499,99917.99%15.99%
500,000 – 699,99917.99%14.99%
700,000 – 999,99916.99%13.99%
1,000,000 -1,499,99915.99%12.99%
1,500,000 ขึ้นไป15.99%9.99%

เงื่อนไขโปรแกรม

โปรแกรม สุดคุ้ม 2 เพื่อคุณทุกคน
สำหรับเจ้าของกิจการที่มีการจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ปีและลูกค้ากลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
จะได้รับอัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66 เท่านั้น

วงเงินอนุมัติ (บาท)รายได้ (บาท)
20,000 – 29,99930,000 – 39,99940,000 – 49,99950,000 – 59,99960,000 – 79,99980,000 – 199,999200,000 บาทขึ้นไป
<100,00024.99%24.99%24.99%23.99%23.99%23.99%23.99%
100,000 – 149,99924.99%24.99%24.99%23.99%23.99%23.99%23.99%
150,000 – 199,99923.99%23.99%23.99%23.99%23.99%23.99%
200,000 – 249,99921.99%21.99%21.99%21.99%21.99%
250,000 – 299,99919.99%19.99%19.99%19.99%
300,000 – 399,99918.99%18.99%18.99%
400,000 – 599,99917.99%17.99%
600,000 – 999,99916.99%16.99%
1,000,000 บาทขึ้นไป15.99%

เงื่อนไขโปรแกรม

ของกำนัลสุดพิเศษเพื่อลูกค้าออนไลน์เท่านั้น รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่าสูงสุด 5,000 บาท**
วงเงินอนุมัติ (บาท)มูลค่าของกำนัล (บาท)
100,000 – 299,9991,000
300,000 – 499,9992,000
500,000 – 999,9993,000
1,000,000 – 1499,9994,000
1,500,000 ขึ้นไป5,000

สินเชื่อบุคคลซิตี้