95.0
Score

ระบบ POS ร้านค้าปลีก เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ผู้ประกอบการสามารถดูข้อมูลความเคลื่อนไหวของสต็อก สินค้าคงเหลือ ต้นทุนสินค้า ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจค้าปลีก เพราะเป็นส่วนที่ทำให้ผู้ประกอบการทราบสถานะของต้นทุนที่แท้จริง ทราบปัญหาสินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหว สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด และบริหารสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจที่ต้องปรับตัวอย่างหนักในรอบหลายปีผ่านมา หนึ่งในนั้นมีธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิมรวมอยู่ด้วยซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก การขยายของห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่ ร้านแฟรนไชน์สะดวกซื้อ และ Online Shopping ที่รุกเข้าถึงห้องนอนลูกค้า

ขณะที่ปัจจัยภายในเองกลายเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่กัดกร่อนธุรกิจค้าปลีกบริหารแบบวิธีการดั้งเดิมให้อยู่ในภาวะต้นทุนสูง รายได้ต่ำ กำไรหด ร้านค้าปลีกเก่าแก่หลายแห่งผลประกอบการติดลบเป็นเวลานานจนถึงขั้นปิดตัวรถาวร

เพื่อความอยู่รอดผู้ประกอบการร้านค้าปลีกต้องปรับตัวตลอดเวลา สิ่งที่ต้องเปลี่ยนอย่างแน่นอนคือระบบการทำงานล้าหลังที่ทำให้ขาดทุน นำระบบ IT ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยบริหารกิจการเพื่อลดต้นทุน เพิ่มกำไร และวิธีการง่าย ๆ สำหรับปิดช่องโหว่นี้ก็คือใช้ระบบ POS คุณภาพสูงนั่นเอง

 

1. ปัญหาต้นทุนหายกำไรหด

1.1. สต็อกบวม

สินค้าในร้านค้าปลีกมีเป็นพันชนิด มีทั้งสินค้าที่ขายดีและขายไม่ดี กรณีที่สินค้าขายไม่ดีมีจำนวนมาก ต้นทุนส่วนใหญ่จึงจมอยู่กับสินค้ากลุ่มนี้ มูลค่าของสินค้าก็ลดลงเรื่อย ๆ บางรายการจำเป็นต้องขายขาดทุนถ้าปล่อยปัญหาเรื้องรังทำให้เกิดภาวะขาดสภาพคล่อง  ต้องนำรายได้จากสินค้ากลุ่มขายดีมาเป็นทุนในการซื้อสินค้ารอบใหม่ จุดนี้เองกำไรที่ได้มาหายไปด้วย

1.2. ค่าใช้จ่ายสูงเกินไป

ในร้านค้าปลีกหลายธุรกิจที่ใช้วิธีการบริหารแบบดั้งเดิมด้วยการจดบันทึกทั้งการรับเข้าสต็อก ความเคลื่อนไหวของสต็อก การนับสินค้าคงเหลือในสต็อกและการขายสินค้าแต่ละวัน จำเป็นต้องใช้พนักงานจำนวนมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงมีผลต่อกำไรเป็นอย่างมาก ในกรณีช่วงธุรกิจซบเซาอาจทำให้เกิดภาวะขาดทุนได้

1.3. ทุจริต

เมื่อพนักงานเยอะ ขาดการบริหารที่เป็นระบบ ปัญหาสินค้าหาย เงินหาย ก็ตามมา ในกรณีสินค้าหายมีผลต่อต้นทุนเป็นอย่างมากเพราะเงินที่ซื้อสินค้าไปไม่ได้กลับแน่นอน ส่วนปัญหาเงินหายกระทบสองเด้ง ทั้งต้นทุนหาย กำไรสูญ

1.4. ขาดข้อมูลเชิงลึก

โอกาสในการขายสินค้าดีเป็นหลายเท่าต้องมลายเพราะไม่มีข้อมูลเพียงพอ ช่วงเทศกาล โอกาสสำคัญต่าง ๆ จะมีสินค้าบางกลุ่มขายดีเป็นพิเศษ หรือ บางช่วงสามารถจับคู่สินค้าทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย หากไม่มีข้อมูลเพียงพอ วิเคราะห์แนวโน้มตลาดไม่ได้ ไม่ได้เตรียมสินค้าไว้ หรือ จัดสินค้าผิดคู่มาทำโปรโมชั่น ส่งผลกระทบต่อรายได้อย่างรุนแรง

1.5. ปรับตัวตามผู้บริโภคไม่ทัน

ประเทศไทยเข้าสู่ยุค Digital Marketing เต็มตัว ผู้บริโภคยุคใหม่นิยมความสะดวก สบาย หันไปซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ลูกค้าเก่าในธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิมหายไปเป็นจำนวนมาก อีกทั้งลูกค้าใหม่เข้ามาน้อย ทำให้รายได้ลดฮวบฮาบ ในขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายยังสูง มีโอกาสธุรกิจขาดทุนต่อเนื่องและต้องปิดกิจการลง

2. ทำไมควรใช้ระบบ POS เข้ามาช่วยในการบริหารร้าน

2.1. บริหารสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบ POS เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ผู้ประกอบการสามารถดูข้อมูลความเคลื่อนไหวของสต็อก สินค้าคงเหลือ ต้นทุนสินค้า ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจค้าปลีก เพราะเป็นส่วนที่ทำให้ผู้ประกอบการทราบสถานะของต้นทุนที่แท้จริง ทราบปัญหาสินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหว สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด และบริหารสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2. ลดค่าใช้จ่ายลงเป็นจำนวนมาก

ระบบ POS ที่นำมาใช้ในธุรกิจค้าปลีกเพิ่มความสะดวกในการบริหารร้านค้า ลดขั้นตอนการทำงาน มีพนักงานเท่าที่จำเป็นส่งผลต่อค่าใช้จ่ายเรื่องเงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ ลดน้อยลงไปด้วย ขณะกำไรก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

2.3. ตรวจสอบง่าย ป้องกันการทุจริต

จุดเด่นของระบบ POS อีกอย่างหนึ่งคือ ตรวจสอบสต็อกได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ระบบรักษาความปลอดภัยให้สิทธิเฉพาะผู้ใช้งานตามหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์เก็บเงินมิดชิด แข็งแรงช่วยป้องกันปัญหาการทุจริต หากเกิดปัญหาเงินหายสามารถตรวจสอบรายงานย้อนหลังเพื่อหาผู้กระทำผิดได้

2.4. มีข้อมูลสำหรับวิเคราะห์หลากหลาย

รายงานในระบบ POS มีความสำคัญอย่างมาก ผู้ประกอบการสามารถรายงานสรุปมาวิเคราะห์แนวโน้มต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอนเพื่อวางแผนการซื้อ การขาย จัดโปรโมชั่น ได้เป็นอย่างดี ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น

2.5. เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์

โอกาสสร้างรายได้ไม่จำกัดแค่ในร้านเท่านั้น ยังสามารถขายสินค้าผ่านโลกออนไลน์ได้อีกด้วย  ระบบ POS สมัยใหม่ มีระบบการขายสินค้าออนไลน์เพื่อรักษาลูกค้าเก่าให้เหนียวแน่น เพิ่มลูกค้าใหม่ทั่วประเทศ

3. วิธีการเลือกระบบ POS ให้เหมาะสมกับธุรกิจค้าปลีก

3.1. เก็บข้อมูลครบถ้วน

ระบบ POS ในตลาดมีมากมาย บางรุ่นสามารรองรับได้หลายธุรกิจ บางรุ่นออกแบบมาเพื่อธุรกิจหนึ่งโดยเฉพาะ ผู้ประกอบการต้องศึกษาระบบ POS แต่ละแบรนด์อย่างละเอียดเพื่อให้ได้ระบบ POS ที่เก็บข้อมูลของธุรกิจค้าปลีกของท่านได้ครบถ้วนที่สุด

3.2. ประมวลผลถูกต้อง รายงานหลากหลาย

นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องเจาะลึกการทำงานของระบบ POS ด้วย โดยดูจากการคิดต้นทุน จำนวนสินค้าคงเหลือ รายได้ รายจ่าย ต้องถูกต้อง อัพเดทแบบ Real Time ในส่วนของรายงานของระบบ POS สามารถเลือกดูได้ทั้งรายงานรายวัน รายเดือน รายปี รายงานสรุป รายงานความเคลื่อนไหว รวมถึงรายงานวิเคราะห์ต่าง ๆ

3.3. ใช้งานง่าย

การออกแบบหน้าจอการใช้งานแยกสัดส่วนชัดเจน เรียงลำดับการทำงานเป็นขั้นตอน ตัวอักษร ช่องบันทึกข้อมูล ตัวเลขต่าง ๆ ขนาดเหมาะสม ชัดเจน

3.4. มีระบบแก้ปัญหารวดเร็ว

ในกรณีเกิดปัญหาความผิดพลาดจากการใช้งานของพนักงานหรือจากตัวระบบ POS เอง มีผู้รับผิดชอบแก้ปัญหาให้โปรแกรมกลับมาใช้งานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

3.5. มีระบบ Training /Support  ตลอดเวลา

สิ่งที่ขาดไม่ได้ของระบบ POS คือการ Training ให้พนักงานสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งผู้รับผิดชอบการ Training ต้องมีความเข้าใจระบบ POS เป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงบริการหลังการขายเพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา

3.6. ราคาเหมาะสม

ระบบ POS มีหลายขนาด ผู้ประกอบการควรเลือกขนาดที่รองรับกับธุรกิจอย่างลงตัว ไม่เล็กเกินไป ไม่ใหญ่เกินไป ราคาสมเหตุสมผล

3.7. ผู้ผลิตระบบ POS น่าเชื่อถือสูง

พิจารณาจากมีที่ตั้งชัดเจน บริษัทมีความมั่นคง มีประสบการณ์สูง พัฒนาระบบ POS ให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีลูกค้าใช้งานระบบ POS ทั่วประเทศ

4. ตัวอย่างระบบ POS ที่ร้านค้าปลีกส่วนใหญ่เลือกใช้กัน

Rangy POS (www.rangypos.comระบบจัดการร้านค้าปลีกยุคใหม่ที่ร้านค้าปลีกเลือกใช้กว่า 500 รายทั่วประเทศ เหมาะกับร้านทุกประเภท ใช้ได้ทั้งร้านโชว์ห่วย มินิมาร์ท ร้านขายอาหารสัตว์ ร้านอะไหล่รถ ร้านเครื่องสำอาง ร้านคอมพิวเตอร์ ร้านขายมือถือ ร้านขายวัสดุก่อสร้าง สหกรณ์ร้านค้า ร้านขายอุปกรณ์กีฬา ร้านเบเกอรี่ ฯลฯ

4.1. Rangy POS ทำงานครอบคลุมทุกฟังก์ชั่น

ทันสมัย ใช้งานง่าย มีระบบขายหน้าร้าน ขายออนไลน์ จัดการร้านค้าปลีกอย่างมือโปร ทำงานถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วด้วยระบบบาร์โค้ด ลดขั้นตอนการทำงานซับซ้อน ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายได้ มีรายงานสินค้าขายดี และยังดูยอดขายที่ไหนก็ได้ผ่านมือถือ

4.2. Rangy POS คุมสต๊อกอย่างมือโปร

มีการรับสินค้าเข้าที่หลากหลาย และช่วยให้เลือกสินค้าได้อย่างเหมาะสม มีระบบรับเข้าสินค้า ตรวจนับ และปรับยอด ที่ใช้ง่ายและรวดเร็ว สามารถดูประวัติการขาย การรับเข้าสินค้าได้  สามารถกำหนดต้นทุนของสินค้าได้ มีระบบแจ้งเตือนสินค้า เมื่อสินค้าต่ำกว่าจุดที่กำหนด  รองรับการสร้างและพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อติดสินค้า  รองรับการ import รายการสินค้าจากไฟล์ excel 

4.3. Rangy POS มีระบบการขายที่ง่ายและรวดเร็ว

ทำงานได้ทั้ง offline และ online สามารถช่วยพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อติดสินค้าได้ รองรับการกำหนดโปรโมชั่นได้หลากหลาย  รองรับการให้ส่วนลดแยกรายการสินค้า  รองรับการส่วนลดท้ายบิลได้  สามารถพิมพ์สรุปสิ้นวันในรูปแบบสลิปได้ 

4.4. Rangy POS มีรายงานหลากหลายให้เลือกดู

สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละส่วน ไม่ว่าจะรายงานการขาย รายงานเกี่ยวกับคลังสินค้า รวมไปถึงรายงานเกี่ยวกับใบเสร็จ ใบกำกับภาษี และอีกกว่า 40 รายงาน เช่น รายงานการขายที่ดูได้ทั้งการขายด้วยเงินสด และบัตรเครดิต รายงานยอดขายสินค้าแยกตามวัน หรือแยกตามกลุ่มของสินค้า รายงานการจัดอันดับสินค้าขายดีแยกตามสินค้าและกลุ่มสินค้า รายงานสรุปสิ้นวันที่สามารถ export เป็น excel หรือพิมพ์ให้รูปแบบ A4 รายงานความเคลื่อนไหวสต๊อก แสดงทั้งการรับเข้า ตรวจนับ ปรับยอด  สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี และสำเนาได้ เป็นต้น

4.5. Rangy POS ตอบโจทย์การทำงานบนโลกเทคโนโลยี

ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ ใช้ได้กับทั้ง PC, Tablet, Mobile และเจ้าของร้านสามารถตรวจสอบรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าผ่านมือถือได้แบบ Real Time แม้ไม่ได้เข้าร้าน

ปัจจัยภายในถูกแก้ด้วยระบบ POS ที่มีคุณภาพ ทำให้การบริหารธุรกิจมีความคล่องตัว ถูกต้อง แม่นยำ ควบคุมต้นทุนให้ต่ำ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ มีกำไรสูงขึ้น ผู้ประกอบสามารถพัฒนาร้านค้าปลีกให้มั่นคงสามารถแข่งขันกับคู่แข่งระดับเดียวกันได้

และหากสามารถปรับปรุงร้านให้มีความทันสมัย สะอาด จัดสินค้าเป็นระเบียบ ลูกค้าซื้อสินค้าง่าย ผู้ประกอบการ พนักงานในร้านมีมนุษย์สัมพันธ์ดี โอกาสอยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันดุเดือดจากปัจจัยภายนอกก็เป็นไปได้สูง