5  ข้อดีเป็นนายหน้าประกันภัยรถยนต์ศรีกรุงโบรกเกอร์

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันการทำประกันภัยรถยนต์มีความสำคัญในด้านของการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ทำประกันทุกประเภท ในปัจจุบันมีบริษัทประกันมากมายที่ต่างก็รับทำประกัน แต่กระนั้นสิ่งหนึ่งที่ผู้ทำประกันมักจะเลือกนอกจากเบี้ยประกันและความคุ้มครองก็คือจรรยาบรรณและการบริการหลังการขาย ศรีกรุงโบรกเกอร์ คือบริษัทซึ่งเป็นตัวแทน ทำประกันประเภทต่าง ๆ ที่เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 30 ปี ด้วยคุณภาพ วิสัยทัศน์ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ และบริการหลังการขายอย่างดีเยี่ยมจึงทำให้ศรีกรุงโบรกเกอร์เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ประกันที่น่าสนใจ หากใครต้องการทำประกันหรือต้องการเป็นตัวแทนประกันกับศรีกรุงโบรกเกอร์ ในบทความนี้เราจะมาแนะนำข้อดีของการเป็นนายหน้าประกันภัยรถยนต์ศรีกรุงโบรกเกอร์

คุณศรีกรุง อรุณสวัสดี ประธานบริหารศรีกรุงโบรกเกอร์ซึ่งเปิดดำเนินการมากว่า 30 ปี และมีพันธมิตร เป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำในประเทศไทยได้กล่าวสรุปข้อดีของการเป็นสมาชิกกับศรีกรุงโบรกเกอร์ไว้ดังนี้

ศรีกรุงโบรกเกอร์ดีไหม  5  ข้อดีเป็นนายหน้าประกันภัยรถยนต์ศรีกรุงโบรกเกอร์และการซื้ประกันภัยรถยนต์

1.ศรีกรุงโบรกเกอร์พร้อมที่จะให้ความรู้กับนายหน้าและสมาชิกตัวแทนประกันของบริษัท

เรื่องที่สำคัญที่สุดที่ตัวแทนประกันจำเป็นต้องมี เมื่อคิดจะมาทำธุรกิจประกันภัยก็คือความรู้ สำหรับศรีกรุงโบรกเกอร์เรื่องของความรู้พื้นฐานของประกัน เป็นสิ่งสำคัญที่ศรีกรุงโบรกเกอร์ให้ความใส่ใจมากเป็นพิเศษ โดยตัวแทนของศรีกรุงโบรกเกอร์จะมีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมความรู้พื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับประกันรถยนต์ พ.ร.บ. รวมถึงประกันประเภทต่าง ๆ เพื่อที่ทางตัวแทนประกันจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปคุยกับลูกค้าได้อย่างเข้าใจ ห้องเรียนของศรีกรุงโบรกเกอร์มีอยู่ 36 ห้องกระจายไปตามสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศทั้ง36 แห่ง ผู้เรียนจะสามารถเข้าร่วมได้ทั้งการบรรยายสดหรือในรูปแบบของคลิปวิดีโอเป็นต้น

นอกเหนือจากความรู้เบื้องต้นศรีกรุงโบรกเกอร์ ยังมีความรู้ในระดับที่สูงกว่าเช่นเรื่องของการทำ PA  และ non-motor รวมถึงความรู้ในระดับที่สูงขึ้นพร้อมจะให้สมาชิกทุกคนได้เรียนรู้เพื่อต่อยอดความรู้ของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ

2.เพียบพร้อมด้วยระบบออนไลน์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ศรีกรุงโบรกเกอร์มีการนำเทคโนโลยีออนไลน์ เข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพราะศรีกรุงโบรกเกอร์ เชื่อว่าธุรกิจประกันภัยไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบของออฟไลน์เท่านั้น อยู่ที่ไหนตัวแทนประกันก็สามารถ ขายประกันได้ทั้งสิ้น ดังนั้นเพื่อให้ตัวแทนประกันของศรีกรุงโบรกเกอร์มีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีออนไลน์ ทางศรีกรุงโบรกเกอร์จึงจัดอบรมให้ความรู้ในด้านนี้แก่สมาชิกเพื่อพัฒนาระบบการขายประกันของตนไปสู่ระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้การใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของการหาลูกค้า การติดต่อลูกค้า รวมไปถึงการขายประกันที่ลูกค้าต้องการ

3.มีระบบการติวสอบเพื่อรับใบอนุญาตขายประกันโดยทีมงานคุณภาพ

เพราะตัวแทนประกันจำเป็นต้องมีใบอนุญาต ทางศรีกรุงโบรกเกอร์ก็เล็งเห็นถึงความจำเป็นในเรื่องนี้ โดยทางศรีกรุงโบรกเกอร์จัดให้มีระบบการติวเพื่อให้ผู้ที่เป็นตัวแทนสามารถสอบเพื่อรับใบอนุญาตกับทาง คปภ.ได้ นอกเหนือจากการติวสอบทางศรีกรุงโบรกเกอร์ยังมีระบบการเก็งข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบที่แม่นยำจากทีมงานที่มีประสบการณ์ รวมถึงมีการพาตัวแทนประกันของศรีกรุงโบรกเกอร์ไปสอบยังสถานที่จัดสอบเรียกได้ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ตัวแทนประกันของศรีกรุงโบรกเกอร์อย่างแท้จริง

นอกจากนี้เมื่อถึงเวลาที่ตัวแทนประกันจำเป็นต้องต่ออายุใบอนุญาต ทางศรีกรุงโบรกเกอร์ก็มีจัดอบรม เพื่อให้ตัวแทนประกันสามารถนำชั่วโมงอบรมไปยื่นต่ออายุใบอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นการต่ออายุครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 3 ที่จำเป็นต้องต่อใบอนุญาตในทุกปี หรือจะเป็นการต่ออายุในครั้งที่ 4 เป็นต้นไปซึ่งจะต้องต่อใบ อนุญาตทุก ๆ 5 ปี ทางศรีกรุงโบรกเกอร์ก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ตัวแทนประกันในจุดนี้เช่นกัน

4.ศรีกรุงโบรกเกอร์เปรียบดังโรงเรียนที่สอนให้ประชาชนรู้จักความหมายของคำว่าประกันภัย

สิ่งที่เป็นจุดอ่อนมากที่สุดของคนไทยในเรื่องของประกันก็คือความไม่รู้ว่าประกันนั้นมีความสำคัญอย่างไร ทางศรีกรุงโบรกเกอร์จึงมีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ความรู้ในเรื่องนี้ให้แก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเรียกร้องประกันภัย การพิจารณาเบี้ยประกันภัยว่าสมเหตุสมผลกับความคุ้มครองหรือไม่ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ทางผู้ประกันจะได้รับทางศรีกรุงโบรกเกอร์เชื่อว่าเมื่อคนไทยเข้าใจถึงความสำคัญและสิทธิ์ประโยชน์ของประกันภัย พวกเขาก็จะตัดสินใจในการทำประกันง่ายขึ้น

5.ยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

 

สิ่งที่เป็นจุดเด่นของศรีกรุงโบรกเกอร์มาตลอดเวลากว่า 30 ปีก็คือ การคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เบี้ยประกันต้องถูกและสมเหตุสมผล มีความคุ้มครองที่ดี สมดังที่ประชาชนคาดหวัง รวมถึงมีบริการที่ยอดเยี่ยมโดยศรีกรุงโบรกเกอร์มักจะปลูกฝังให้ตัวแทนประกันของบริษัทมองที่ประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก มากกว่าการมองค่าคอมมิชชั่นที่จะได้รับ เพราะศรีกรุงโบรกเกอร์เชื่อว่า ลูกค้าที่มาซื้อประกันภัยล้วนไม่ต้องการให้เกิดเหตุร้าย แต่เมื่อเกิดเหตุแล้วพวกเขาจะต้องไม่เดือดร้อนหรือต้องเดือดร้อนให้น้อยที่สุด ในกรณีของประกันรถยนต์หากลูกค้าของศรีกรุงโบรกเกอร์ประสบเหตุ ทางศรีกรุงโบรกเกอร์ก็มีวงเงินสดสำรองในกรณีที่ต้องประกันตัวลูกค้าของศรีกรุงโบรกเกอร์ก่อนที่จะให้บริษัทประกันที่ลูกค้าทำประกันอยู่นำเอาหลักทรัพย์ไปเปลี่ยนเพราะบริการที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ แม้ทางศรีกรุงโบรกเกอร์จะมีเบี้ยประกันที่ค่อนข้างสูงกว่าที่อื่น แต่ลูกค้าหลายรายก็ยังเลือกที่จะทำประกันกับศรีกรุงโบรกเกอร์ด้วยเหตุผลที่ว่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปนอกจากจะคุ้มค่ากับความคุ้มครองพวกเขาก็ยังประทับใจในบริการที่ยอดเยี่ยม การดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีจนทำให้ลูกค้ามองว่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปนั้นคุ้มค่าและมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับบริการที่พวกเขาได้รับ

ศรีกรุงโบรกเกอร์คือโบรกเกอร์ประกันภัยที่มีจรรยาบรรณและมีความเป็นมืออาชีพ จึงเหมาะสมกับ ตัวแทนประกันภัยที่มีแนวคิดในการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าไปในทางเดียวกันกับตัวของศรีกรุงโบรกเกอร์ หากผู้ใดสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นตัวแทนกับศรีกรุงโบรกเกอร์สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่