กรุงไทยขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก ฝากสูงสุด 0.50% มีผล 9 ธ.ค.65 ที่ผ่านมา

ส่งเสริมคนไทยออมเงิน สร้างความมั่นคงทางการเงิน ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 0.50% และปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้แบบค่อยเป็นค่อยไป ประคับประคองลูกค้าปรับตัว ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้รายใหญ่ 0.25% ปรับขึ้นดอกเบี้ยรายย่อยเพียง 0.15%ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ดูแลรายย่อยอย่างต่อเนื่อง มีผล 9 ธันวาคม 2565 นี้

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากกรณีคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งที่ 3 ของปี 2565 รวม 0.75% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 1.25% ท่ามกลางแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นทั่วโลก อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง และเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจในระยะยาว ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงผลกระทบต่อลูกค้าทุกกลุ่ม และได้พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนคนไทย พร้อมประคับประคองดูแลลูกค้ารายย่อยให้ปรับตัวได้อย่างราบรื่น โดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 0.50% ต่อปี เพื่อเพิ่มรายได้กับผู้ฝากเงิน และเสริมสร้างวินัยการออม สร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต

ธนาคารให้ความสำคัญกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อดูแลช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถปรับตัวได้อย่างไม่สะดุด โดยปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มขึ้น 0.25% ต่อปี เป็น 5.75% ต่อปี และ 6.32% ต่อปี ตามลำดับ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อย (MRR) เพียง 0.15% ต่อปี อยู่ที่ระดับ 6.37% ต่อปี ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับขึ้น ขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ปรับขึ้นต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของโลก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

“ทิศทางอัตราดอกเบี้ย มีแนวโน้มปรับขึ้นทั่วโลก ธนาคารพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยเป็นค่อยไป (Smooth Take Off) ตามแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวได้อย่างไม่สะดุด โดยพิจารณาอย่างรอบคอบให้มีผลกระทบกับลูกค้าน้อยที่สุด โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อย ผู้ประกอบการรายเล็กและกลุ่มเปราะบางที่รายได้ยังไม่กลับมาปกติ จึงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อยต่ำกว่าทิศทางตลาด เพื่อให้ลูกค้าได้ปรับตัว และมีมาตรการช่วยเหลือและปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้ากลุ่มเปราะบางอย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีการประคับประคองและเกิดการเร่งปรับตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ฝากเงิน แบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้คนไทย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”

กรุงไทยขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก ฝากสูงสุด 0.50% มีผล 9 ธ.ค.65 ที่ผ่านมา

 

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด